Wat is het beste voor de kinderen?

Wat is het beste voor de kinderen?

 

Tijdens een echtscheiding zijn er vele ingewikkelde vragen die beantwoord moeten worden. Naast alle praktische en financiële gevolgen zijn er vaak ook vragen rondom de benadering en omgang van de kinderen.

‘Wanneer zeggen we het tegen de kinderen’, ‘wat zeggen we wel en niet tegen de kinderen’, maar ook vooral, ‘hoe moet de bezoekregeling er uit zien’.

De Kinderombudsman kreeg in 2014 473 klachten van ouders en kinderen over de omgang na een echtscheiding. Dit waren er 135 in 2013. Het gaat hierbij veelal om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. In deze gevallen is er dus een rechter aan te pas gekomen die een beslissing heeft moeten nemen over de bezoekregeling.

In de meeste gevallen hoeft het helemaal niet zo ver te komen. Met een goede familiemediator en welwillende ouders is het heel goed mogelijk dat ouders zelf de beslissingen hierover nemen. Ouders kennen hun kinderen tenslotte het beste. De meeste ouders willen het allerbeste voor hun kinderen, ze willen dat hun kinderen zo min mogelijk last van de scheiding ervaren.

Maar dan komt de onvermijdelijke vraag, ‘wat is dan het allerbeste voor de kinderen?’. Om hier een goed antwoord op te geven kan het prettig zijn om hierover in gesprek te gaan met een deskundige die voldoende kennis heeft van de ontwikkelingsfasen van kinderen en die voldoende kennis heeft van kinderen in conflict- of echtscheidings- situaties. Schroom vooral niet om hierbij ondersteuning te vragen, een frisse, deskundige blik van buitenaf kan vaak heel snel duidelijkheid geven over bepaalde vragen en manieren van aanpak. Ook vermindert dit de kans op (nog meer) conflicten bij een scheiding, ook de kans op een vechtscheiding wordt daardoor aanzienlijk kleiner. En is dat niet wat iedere ouder wil vermijden?

Het zou fijn zijn als er in dit artikel een pasklaar antwoord gegeven kan worden op de bovenstaande vraag, dat gaat helaas niet. Het beste voor de kinderen kan alleen worden gevonden na goed overleg en goede samenwerking tussen ouders en evt. professionals, dit is maatwerk, ieder kind en ieder gezin is tenslotte uniek!

Wilt u eens met een deskundige van gedachten wisselen over de vraag hoe om te gaan met de kinderen in echtscheidingssituaties? Of heeft u wellicht andere vragen? Dit kan, een eerste gesprek bij NH-Mediation is vrijblijvend. In dit gesprek kunt u de vragen neerleggen die u heeft en dan kan er samen gekeken worden wat er voor nodig is om hier antwoord op te kunnen geven.

Mail voor meer informatie of een vrijblijvende eerste afspraak naar info@nh-mediation.nl