Werkwijze en tarieven

Werkwijze

Bij aanvang van de mediation vindt er een gratis intakegesprek plaats. Als je verder wenst te gaan met de mediation wordt er een mediation overeenkomst gesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over het uurtarief en de werkwijze. In de gesprekken wordt toegewerkt naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen instemmen: indien gewenst wordt dit vastgelegd in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. De mediator is ook degene die het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan en de alimentatie berekening kan verzorgen. Dit alles kan worden ingediend bij de rechtbank waardoor uw scheiding volledig verzorgd kan worden door NH-Mediation.

 

Een gesprek duurt in de regel anderhalf a twee uur. Het aantal gesprekken dat nodig is, is  bij mediation niet zo eenvoudig van te voren in te schatten. Het hangt samen met de complexiteit van het conflict en de motivatie van de beide partijen om snel tot een oplossing te komen.

Tarieven

Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt er, als je besluit verder te willen een op maat gemaakte offerte opgesteld.

Mediation kent de zogenaamde contacturen waarmee de uren die aan tafel plaatsvinden worden bedoeld. Daarnaast worden er ook uren en kosten gemaakt voor verslaglegging, eventuele reisuren, en voor bijvoorbeeld het eventueel inhuren van deskundigen op een specifiek terrein. Ook over deze kosten worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt.

Ook is het mogelijk vooraf afspraken te maken over een bepaalde vaststaande pakketprijs. Hierdoor weet je precies wat je kwijt bent aan de mediation en kom je niet voor verrassingen te staan. Een aantal verzekeraars dekt mediation. Mogelijk kunt je (een deel van) de kosten verhalen op de rechtsbijstandsverzekering. Check hiervoor de meest recente polisvoorwaarden.

Mediation binnen jeugdhulp kan in veel gevallen volledig gefinancierd worden door de gemeente. Neem hiervoor contact op met NH mediation om te bespreken hoe dit eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Ook kun je recht hebben op een ‘toevoeging’, dat is een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Je komt in aanmerking voor deze vorm van rechtsbijstand als je een fiscaal inkomen hebt tot €29.000,- voor alleenstaanden en € 41.600,-voor gehuwd, samenwonend of een éénoudergezin (met een minderjarig kind). De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij de beoordeling in principe naar het peiljaar van drie jaar geleden. Je mag ook niet meer vermogen bezitten dan € 30.846,-. ( Denk daarbij ook aan te realiseren overwaarde bij de verkoop van een eigen woning). Je hoeft in het geval van een verkregen toevoeging alleen nog maar een eigen bijdrage van minimaal €58,- en maximaal €115,- te betalen. De mediator helpt graag met het nader uitleggen en met het aanvragen van deze toevoeging.

 

(bron; Rijksoverheid en Raad voor Rechtsbijstand)

Gratis nazorg

Bij NH mediation hechten wij er waarde aan dat partijen tot een oplossing komen die tot ver in de toekomst voor alle partijen werkt. Daarom bieden wij bij een gratis nazorgpakket aan. Dit houdt in dat er na de afronding van de geslaagde mediation een gesprek (meestal is dat een gesprek na een half jaar) kan plaatsvinden om te bespreken of de eerdere oplossingen en afspraken nog goed werken voor de betrokken partijen.

als het samen even niet meer lukt