Over NH Mediation

Particia TearrNH Mediation is opgericht door Patricia Tearr (1980) en is gevestigd in Alkmaar. Mijn uitgangspunt is samen tot een duurzame oplossing te komen waar alle partijen achter staan. Ook in de gevallen waarin een conflict uitzichtloos lijkt, is het vrijwel altijd mogelijk om tot een zorgvuldige en bevredigende oplossing te komen. En kunt u bij uw op handen zijnde scheiding alles nog maar moeilijk overzien, NH Mediation helpt u het overzicht terug te krijgen.

Patricia: “Ik ben een gespecialiseerd MfN Register mediator in familiekwesties. Als familiemediator richt ik me bijvoorbeeld op (echt)scheidingen, scheidingsconvenanten, boedelverdelingen, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, kinder- en partneralimentaties, erfenissen en familieverhoudingen in algemene zin.”

“Ook heb ik mij toegelegd op de begeleiding van (ex-) echtparen die in een meer conflictueuze relatie met elkaar zijn beland. Voor deze mensen biedt ik de ‘Schip behandeling’ aan. Dit is een intensief traject voor mensen met een relatie ‘in zwaar weer’ voor, tijdens of na de scheiding. Om dit traject te doen slagen is het belangrijk dat de er sprake is van voldoende motivatie, tijd en energie.”

Voordat Patricia NH Mediation op richtte is zij jarenlang werkzaam geweest in de (jeugd) hulpverlening en de gezinsbegeleiding. “Tijdens de contacten met de gezinnen die ik bezocht, zag ik dat hoogoplopende conflicten zorgden voor veel stress en verdriet bij hen. Daarom ben ik me gaan verdiepen in de mogelijkheden van mediation. Dit vanuit de stellige overtuiging dat niemand de onrust en stress van een conflict prettig vindt en dat iedereen dit zo snel mogelijk uit de wereld wil. En dat dit goed is voor ouders, maar zeker ook voor de kinderen.”

De jarenlange ervaring in vele uiteenlopende conflictsituaties heeft ervoor gezorgd dat Patricia uitstekend in staat is om onpartijdig en neutraal op te treden. Ook kan zij in emotionele en stressvolle situaties directief en begeleidend optreden. Ze heeft een goed oog voor wat mensen dwarszit en wat ze nodig hebben. Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid zijn bij NH mediation belangrijke waardes.

NH Mediation is onderdeel van Mediationpraktijk Noord Holland en bestaat sinds 2014 en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 61916846.

als het samen even niet meer lukt