Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die werkt. Samen met een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) ga je samen met de andere (ex-) partner op zoek naar een oplossing voor het probleem. De mediator begeleidt de communicatie en werkt met beide partijen aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Mediation zorgt onder andere voor: duidelijkheid en inzicht in elkaars positie, een duurzame oplossing, beter contact tussen de verschillende partijen, heldere afspraken die houvast geven voor de toekomst en, indien gewenst, een rechtsgeldige overeenkomst.

Waarom Mediation?

Mediation kan bijvoorbeeld van pas komen in situaties waarvoor je ook naar de rechter zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij het regelen van een echtscheiding. Ook bij andere conflicten in een relatie, een slepend conflict binnen de familie of een vervelende ruzie met vrienden of familie kan een mediator een uitkomst bieden.

De mediator helpt bij een echtscheiding met het opstellen van het noodzakelijke echtscheidingsconvenant. Ook het opstellen van een ouderschapsplan als er kinderen bij betrokken zijn kan een taak van de mediator zijn.  Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie geven met betrekking tot specifieke inhoudelijke juridische en financiële vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation veel sneller, veel goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere partij.

Je voorkomt dus nieuwe ruzies en kunt de zaken in goede sfeer snel en doeltreffend afhandelen. Bij mediation werken jullie zelf aan een oplossing, en krijg je er deskundige hulp bij.

Voorwaarden voor mediation

Mediation heeft alleen resultaat als je de volgende kernpunten in acht neemt.

  • Je komt vrijwillig. Je kiest er bewust voor om te proberen er onderling uit te komen. Uiteraard mag je de mediation dus ook beëindigen als je er  toch niet meer onderling uit kunt komen.
  • Zolang de mediationgesprekken gaande zijn, geldt dat je niet tegelijk mag procederen over dezelfde zaak. Eventuele lopende procedures en andere acties worden daarom voorlopig stilgezet, tenzij jullie samen anders overeenkomen.
  • Beide partijen spannen zich in om een positieve bijdrage aan de oplossing te leveren.
  • Alles wat je tijdens de mediation bespreekt blijft vertrouwelijk, tenzij je onderling iets anders afspreekt.

Waar ligt de kracht van NH Mediation?

  • Onze inzet is gericht op het snel komen tot oplossingen, het beperken van de kosten en respect voor de mensen die met elkaar tot overeenstemming willen komen.
  • Er wordt bij NH Mediation  een transparante werkwijze gehanteerd, waardoor je weet waar je aan toe bent. Als klant houdt je zelf de controle over de mediation, de kosten en de gewenste oplossing.
  • De expertise van NH Mediation ligt bij bemiddelen in zaken waarin kinderen en jongeren betrokken zijn. Als ook bij relationele conflicten binnen families. Zoals na een scheiding, ook als deze al langer geleden is, maar ook als de communicatie tussen ouders maar niet wil vlotten, of bij conflicten over de verdeling van zorg of het gezamenlijk ouderschap.
  • Er is sprake van een gecertificeerde MfN register mediator. De titel Register Mediator is beschermd, en staat voor gekwalificeerde mediators  die voldoen aan de eisen van de Mediators Federatie Nederland. Ook is er een SKJ (Stichting Kwaliteits Register Jeugdzorg) registratie aanwezig. Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Eind 2018  is dit nog aangevuld met een basis Schip Certificering. NH Mediation heeft in 2019 als één van de 15 eerste behandelaars het Schip Expert certificaat in ontvangst mogen nemen.

als het samen even niet meer lukt